Back to projects

Līgums nr. 17.2-5-L-2024/178, Atbalsts procesu digitalizācijai

03.04.2024.

“ChromSword”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir noslēgusi līgumu nr. 17.2-5-L-2024/178 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai“ ietvaros, ko finansē ES.

***

Projekta mērķis ir izveidot vienotu digitālo atslēgu ģenerēšanas un izsekošanas rīku uzņēmuma produktiem, kas ģenerē drošas digitālās produkta licences ar dažādām funkcijām, tādā veidā lai tās atbilst uzņēmuma klienta vajadzībām un ir drošas un atsekojamas. Šī risinājuma ieviešanas rezultātā tiek pilnībā digitalizēta programmnodrošinājumu licencēšana visiem uzņēmuma piedāvātajiem produktiem.

Ieviešot digitālās atslēgas, ir iespējams tās ģenerēt pāris sekunžu laikā, kā arī rīkā ir iespēja pieprasīt atskaites par visām aktīvajām, neaktīvajām atslēgām, par tuvojošajiem/beigušajiem datumiem, kad licences ir kļuvušas neaktīvas u.c., kas kopumā sniedz pienesumu klientu apkalpošanai, jo tiek samazināts manuālo darbību skaits atslēgu pasūtīšanai, kodēšanai, nosūtīšanai klientam, kā arī atsevišķu reģistru uzturēšanu, lai spētu iegūt statistiku par klientiem un tiem piešķirto piekļuvju (licences atslēgu) skaitu.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/atbalsts-procesu-digitalizacijai