EU Projects


Līgums nr. 17.2-5-L-2024/178, Atbalsts procesu digitalizācijai

03.04.2024.

Read more

Contract no 17.1-1-L-2024/163, SME Innovative Business Development

21.03.2024

Read more

Nr. 17.2-5-L-2024/178

03.04.2024

Read more

Nr.1.2.1.2/16/I/001 Tehnoloģiju pārneses programma

02.2023 - 10.2023

Read more

Nr.1.2.1.1/18/A/007 Hromotogrāfiskās uzvedības pētījums tirgū plaši pielietojamām aktīvām farmaceitiskām vielām

01.05.2019

Read more

Contract No.1.2.1.1/16/A/005

01.09.2016

Read more

Contract No.SKV-L-2016/471

17.06.2016

Read more

Contract No.L-ĀTA-15-3430

16.10.2015

Read more

Contract No.L-ĀTA-14-21206

16.06.2014

Read more

Contract No.L-ĀTA-14-1915

23.01.2014

Read more

Contract No.L-ĀTA-13-1749

27.10.2013

Read more

Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs

04.02.2013

Read more

ChromSword sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA)

12.09.2012

Read more

Contract No. L-ĀTA-12-0831

30.01.2012

Read more

Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia

05.04.2011

Read more

Contract No. LĀTA-11-0743

12.02.2011

Read more

Contract No. L-ĀTA-10-0491

10.01.2011

Read more

Contract No. L-APA-10-0025

06.07.2010

Read more

Contract No. L-ĀTA-10-0326

06.07.2010

Read more

Contract No. L-ĀTA-10-259

03.03.2010

Read more

Contract No. L-APA-08-0008

01.01.2008

Read more