Back to projects

Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia

05.04.2011

ChromSword uzsācis pētniecības projekta(-u) īstenošanu kompetences centrā SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, kas š.g. 5. Aprīlī noslēdza līgumu par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

***

Projekta ietvaros tiek realizēti sekojoši pētniecības projekti:

1. Veselu, hidrofobu proteīnu sorbcijas parametru izpēte, apgrieztās fāzes hromatogrāfijas apstākļos. Projekta Nr. 27.1.

2. Relatīvi mazu, hidrofilu proteīnu sorbcijas parametru izpēte AEŠH apgrieztās fāzes apstākļos. Projekta Nr. 27.2.

3. Sintētisko peptīdu sorbcijas parametru izpēte ĀEŠH apgrieztās fāzes apstākļos. Projekta Nr. 27.3.

4. Proteīnu sorbcijas parametru izpēte AEŠH apgrieztās fāzes apstākļos atkarībā no sorbenta poru lieluma un virsmas laukuma. Projekta Nr. 27.4.

5. Komplicētu biotehnoloģisku maisījumu hromatogrāfiskās atdalīšanas automātiskās modelēšanas tehnoloģijas izstrāde. Projekta Nr. 27.5.

6. Dažādu nekustīgo fāžu sorbcijas parametru izpēte. Projeks Nr. 38.

Vairāk informācijas: www.pcccl.lv